Дербес деректерді өңдеуге келісім

Мен, __________________, жеке деректер субъектісі бола отырып (бұдан әрі – Субъект), https://cashradar.kz сайты арқылы (бұдан әрі-Сервис) «Перфоманс КЗ» ЖШС (БСН: 210440026010) (бұдан әрі-Оператор) Жеке деректерді өңдеу саясатының шарттарына сәйкес менің жеке деректерімді өңдеуге келісімімді білдіремін.

Субъект Сервистегі «Мен дербес деректерді өңдеуге келісімімді беремін және дербес деректерді өңдеу саясатымен келісемін» мәтінінің жанындағы чек-боксте қанат белгісін қою жолымен өзінің дербес деректерін өңдеудің барлық шарттарымен толық сөзсіз келісімін білдіреді. Субъект дербес деректерді өңдеуге келісім білдірудің алдында Оператордың деректерді өңдеу Саясатының (бұдан әрі – Саясат) барлық шарттарымен танысқанына кепілдік береді.

Субъект, дербес деректерді өңдеуге келісімін білдіре отырып, еркін, өзінің еркімен және өзінің мүддесіне әрекет ететініне, және толығымен әрекетке қабілетті екеніне кепілдік береді.

Осы келісімнің негізінде Субъект Операторға өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімін береді, атап айтқанда:

  • тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде);
  • туған күні;
  • ЖСН;
  • электрондық поштаның мекен-жайы;
  • телефон нөмірі;
  • cookie-файлдар.

Оператор Субъектінің сезімтал деректерін өңдемейді (биометриялық дербес деректер, дербес деректердің арнайы санаттары).

Субъект жеке деректерін өңдеудің мақсаты – Пайдаланушы келісімін жасау және орындау, және соған сәйкес «Перфоманс КЗ» ЖШС Субъектіге сервистің жеке кабинетіне қолжетімділікті беріп, Субъектіні «Перфоманс КЗ» ЖШС және кредиторлардың ұсыныстары туралы хабардар етеді.

Оператор Субъектінің жеке деректерін өңдеу процесінде келесі іс-әрекеттерді жасайды: жеке деректерді жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау және жою және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де іс-әрекеттер.

Субъект Оператордың, мемлекеттік ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, ашық деректер көздері арқылы тіркеу кезінде Субъект көрсеткен ақпараттың анықтығын тексеруге құқылы екендігімен келіседі.

Субъект Оператордың оның жеке деректерін Саясаттың 10-тарауының шарттарына сәйкес үшінші тұлғаларға (жеке деректерді беру Оператордың Субъект алдындағы өз міндеттемелерін орындауы үшін немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау үшін қажет кредиторларға және өзге де тұлғаларға) беруге құқылы екендігімен келіседі.

Оператор Субъектінің дербес деректерін автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып және оларды пайдаланбай өңдейді. Оператор Дербес деректер Субъектісіне қатысты заңды салдарлар туғызатын немесе автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, дербес деректерді өңдеу кезінде оның құқықтары мен заңды мүдделеріне өзгеше түрде әсер ететін ешқандай шешімдер қабылдамайды.

Оператор Ресей Федерациясының, Кипр Республикасының аумағына – деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыра алады. Субъект мұндай трансшекаралық беруге сөзсіз келісім береді.

Оператор субъектінің жеке деректерін баршаға қолжетімді дереккөздерде таратуды жүзеге асырмайды.

Субъектінің өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімі ол ұсынылған күннен бастап 10 (он) жыл бойы әрекет етеді. Егер Саясатта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Оператор келісімде көрсетілген мақсатқа қол жеткізген немесе келісімді мерзімінен бұрын кері қайтарып алған жағдайда, көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін дербес деректерді өңдеуді тоқтатады.

Келісім Сервисте тіркелу кезінде Субъект көрсеткен электрондық пошта мекен-жайынан Операторға hello@cashradar.kz электрондық пошта мекен-жайына дербес деректерін жою жөніндегі талап мазмұндалған электрондық хат жіберу арқылы мерзімінен бұрын кері қайтарып алынуы мүмкін. Осы абзацта көрсетілген өтініш Саясатта көрсетілген талаптарға сәйкес келуге тиіс. Егер Субъект өз Келісімін кері қайтарып алса, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Оператор Субъектінің дербес деректерін өңдеуді дереу тоқтатады.

money icon
Шағын несиеге бірыңғай өтінім